czwartek, 18 stycznia 2018 r. imieniny: Piotra, Małgorzaty
Hokej na lodzie

HOKEJ NA LODZIE

REGIONALNA LIGA HOKEJA NA LODZIE DRUŻYN AMATORSKICH


Organizator:
UKS „Bombek”, SP3, OSiR w Malborku.
Miejsce rozgrywania ligi:
Lodowisko miejskie OSiR w Malborku przy ul.Mickiewicza 59.
Uczestnicy:
Media Team Gdańsk
Bombers Malbork
Marvin's Oliwa Hockey Team Gdańsk
Grizzlies Gdynia
TH Gryf Gardeja
Grom Morąg
Grom Tczew
EKH Wiking Elbląg


Cel:
Popularyzacja rozgrywek hokejowych w regionie.


Regulamin:


W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy – amatorzy, którzy nigdy wcześniej nie uprawiali tej dyscypliny sportowej trenując w klubie zrzeszonym w PZHL i posiadający licencję zawodniczą. Wyjątkiem są byli zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat.
Spotkania będą odbywały systemem mecz – rewanż – 10 kolejek, każda z drużyn rozegra 10 meczy.
Czas meczu to 2 x 30 min bez zatrzymywania zegara. Niedozwolona jest gra z tzw. „klepki” i gra ciałem. Za nadmierną ostrość w grze (atak z tyłu,spowodowanie upadku w sytuacji „jeden na jeden”,zepchnięcie na bandę) zawodnicy będą karani 2 min lub 5 min karami. Za niesportowe zachowanie itp. sędzia może wykluczyć zawodnika z dalszej gry w meczu. Każda sytuacja, w której zawodnicy będą niesportowo zachowywali się w stosunku do siebie będą karani kolejno:2 min, 5 min lub w sytuacjach skrajnych – kara meczu. Po zdobyciu bramki przez drużynę, która grała w przewadze, „czwarty” zawodnik drużyny ukaranej powraca na lód. Zawodnik ukarany – karą meczu nie może grać w następnej kolejce – pauzuje. Za spowodowanie bójki zawodnik będzie wykluczony z dalszych rozgrywek, za udział w bójce więcej niż dwóch zawodników drużyna będzie zdyskwalifikowana, wszelkie sporne sytuacje będą rozpatrywane bezpośrednio po rozegranym meczu wspólnie z kierownikami drużyn uczestniczących w rozgrywkach.Wszelkie dyskusje, kwestionowanie decyzji w trakcie meczu z prowadzącym zawody (zawodników nie będących kapitanami drużyn) będą bezwzględnie karane 2 min/5 min lub karą meczu.
Wszelkie sytuacje sporne, które mogą wpłynąć na końcowy wynik meczu będą konsultowane z sędzią technicznym i kapitanami drużyn po zatrzymaniu czasu przez sędziego prowadzącego zawody.
W kwestiach spornych decydować będą kapitanowie drużyn uczestniczących wraz z organizatorem rozgrywek. Sędziowie będą prowadzili mecz zgodnie z regulaminem PZHL .Mecze będą odbywały się na lodowisku OSiR w Malborku o wymiarach 40m/20m. Podczas spotkania na lodowisku drużyna składać się będzie z 4 zawodników z pola plus bramkarz. Ilość zawodników uczestniczących/rezerwowych jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. Wyjątkiem jest udział zawodników nieletnich za zgodą rodziców, posiadający aktualne badania lekarskie przychodni sportowej, dotyczy zawodników 15+ ( rocznik 2003 i starsi).
Mecze będą odbywały się w niedzielę od godz.7'30 do 12'35. Mecz pierwszy – godz 7'30 – 8'35 (5min przerwy pomiędzy tercjami) wejście na obiekt o godz 7'00, drugi mecz – godz. 8'50– 9'55, trzeci mecz – godz 10'10 – 11'15, czwarty mecz – 11'30 - 12'35 . Rolba wjedzie w przerwie pomiędzy meczami. Zawodnicy przebierają się w dwóch wyznaczonych szatniach (dwa zespoły w jednej szatni). Nie stawienie się na meczu w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z walkowerem – 5:0.
W przypadku uczestnictwa i późniejszego wycofania się z rozgrywek kwota wpłacona organizatorowi przepada i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia lodowiska.
Jest możliwość przełożenia wcześniej ustalonego meczu w innym dniu jednak drużyna będzie musiała pokryć dodatkowe koszty związane z wynajęciem lodowiska. Drużyna, która chciałaby przełożyć mecz powinna zgłosić fakt nie później niż tydzień przed planowanym wcześniej meczem.
Lista uczestników wraz z podpisami i odpowiednim oświadczeniem przekazanym przez organizatora musi być dostarczona przed rozgrywkami. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od n/w oraz muszą być w pełni zdrowi przystępując do rozgrywek, nie ukrywają także żadnych chorób i wad, które mogą stanowić niebezpieczeństwo narażenia życia swojego i innych uczestników.
Uczestnicząc w rozgrywkach każdy z zawodników uznaje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będzie wysuwał roszczeń przeciwko organizatorowi UKS Bombek oraz OSiR jako miejsca rozgrywania zawodów jeżeli dozna strat lub uszkodzeń ciała. Organizator wyraźnie podkreśla,że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie,ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne. Oświadcza też podpisując się na liście,że jest zdrowy i posiadam wystarczające warunki kondycyjne aby uczestniczyć w rozgrywkach. W przypadku poniesionych strat przez organizatorów zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty z tym związane. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy uczestników. Nad bezpieczeństwem zawodników podczas rozgrywania meczy będzie czuwał dyplomowany ratownik medyczny. Uczestnicy rozgrywek powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub grupowo. W przypadku odniesienia kontuzji/uszczerbku na zdrowiu ( nie z winy organizatora ) poszkodowany nie będzie wyciągał roszczeń przeciwko organizatorowi zmagań. Każdy zawodnik przed meczem podpisuje oświadczenie o wystarczającym stanie zdrowia pozwalającym uczestniczyć w lidze oraz posiada ubezpieczenie indywidualne bądź grupowe, zawodnicy grają na swoją odpowiedzialność. Zawodnicy muszą przestrzegać regulamin obowiązujący na lodowisku miejskim OSiR. Osobą odpowiedzialną za kontakt z organizatorem jest kierownik zespołu lub kapitan. Mecze będą nagrywane. Organizator przypomina o zasadach Fair Play oraz sportowym zachowaniu na lodzie i poza nim,życząc świetnej zabawy.Proponowany terminarz rozgrywek:I KOLEJKA

26 listopad

 

godz 7'30 mecz I - Bombers Malbork – Gryf Tczew 18:5

godz 8'50 - mecz II – Wiking Elblag – Grom Morąg 16:1

godz.10'10 mecz III – Media Team Gdańsk – Gryf Gardeja 7:2

godz 11'30 mecz IV - Grizzlies Gdynia – Marvin's Oliwa Hockey Team 7:4


 

 

II KOLEJKA

3 grudnia

 

godz 7'30 mecz I – Wiking Elbląg – Bombers Malbork 2:8

godz 8'50 - mecz II – Gryf Tczew – Grom Morąg 14:9

godz.10'10 mecz III – Gryf Gardeja – Marvins' Gdańsk 0:5

godz. 11'30 mecz nr IV – Media Team Gdańsk – Grizzlies Gdynia 6:14
III KOLEJKA

10 grudzień

 

godz 7'30 mecz I – Grom Morąg – Bombers Malbork 1:16

godz 8'50 - mecz II – Gryf Tczew – Wiking Elbląg 2:5

godz.10'10 mecz III – Gryf Gardeja – Grizzlies Gdynia 2:7

godz. 11'30 mecz IV - Marvin's Oliwa Gdańsk – Media Team Gdańsk 7:4
IV KOLEJKA

17 grudzień

 

godz 7'30 mecz I - Bombers Malbork – Gryf Gardeja 16:0

godz 8'50 mecz II – Gryf Tczew – Media Team Gdańsk 4:8

godz 10'10 mecz III - Marvin's Oliwa Gdańsk – Wiking Elbląg 2:2

godz. 11'30 mecz IV – Grom Morąg – Grizzlies Gdynia 2:8

 V KOLEJKA

7 styczeń

 

godz 7'30 mecz I W – Marvin's Oliwa Gdańsk – Grom Morąg

godz 8'50 mecz II – Bombers Malbork – Media Team Gdańsk

godz 10'10 mecz III – Gryf Gardeja – Gryf Tczew

godz 11'30 mecz IV – Wiking Elbląg – Grizzlies Gdynia


 

 

 

VI KOLEJKA

14 styczeń

 

godz 7'30 mecz I - Bombers Malbork – Marvin's Gdańsk

godz 8'50 mecz II – Gryf Tczew – Grizzlies Gdynia

godz 10'10 mecz III – Gryf Gardeja – Wiking Elbląg

godz. 11'30 mecz IV – Media Team Gdańsk – Grom MorągVII KOLEJKA

21 styczeń

 

godz 7'30 mecz I – Gryf Tczew – Marvin's Gdańsk

godz 8'50 mecz II – Grizzlies Gdynia - Bombers Malbork

godz.10'10 mecz III Media Team Gdańsk – Wiking Elbląg

godz 11'30 mecz IV – Grom Morąg – Gryfa Gardeja

 

 

VIII KOLEJKA

28 styczeń

 

godz 7'30 mecz I – Gryf Tczew - Bombers Malbork

godz 8'50 - mecz II – Grom Morąg - Wiking Elblag

godz.10'10 mecz III – Gryf Gardeja - Media Team Gdańsk

godz 11'30 mecz IV - Marvin's Gdańsk - Grizzlies Gdynia


 

 

IX KOLEJKA

4 luty

 

godz 7'30 mecz I – – Bombers Malbork - Wiking Elbląg

godz 8'50 - mecz II – Grom Morąg - Gryf Tczew

godz.10'10 mecz III – Marvins' Gdańsk - Gryf Gardeja

godz. 11'30 mecz nr IV – Grizzlies Gdynia - Media Team Gdańsk


X KOLEJKA

11 luty

 

godz 7'300 mecz I –Bombers Malbork - Grom Morąg

godz 8'50 - mecz II – Wiking Elbląg - Gryf Tczew

godz.10'10 mecz III – Grizzlies Gdynia - Gryf Gardeja

godz. 11'30 mecz IV - Media Team Gdańsk - Marvin's Oliwa Gdańsk


XI KOLEJKA

18 luty

 

godz 7'30 mecz I - Gryf Gardeja - Bombers Malbork

godz 8'50 mecz II – Media Team Gdańsk - Gryf Tczew

godz 10'10 mecz III - Wiking Elbląg - Marvin's Oliwa Gdańsk

godz. 11'30 mecz IV – Grizzlies Gdynia - Grom Morąg

 


XII KOLEJKA

25 luty

 

godz 7'30 mecz I W – Grom Morąg - Marvin's Oliwa Gdańsk

godz 8'50 mecz II – Media Team Gdańsk - Bombers Malbork

godz 10'10 mecz III – Gryf Tczew - Gryf Gardeja

godz 11'30 mecz IV – Grizzlies Gdynia - Wiking Elbląg


 

 

XIII KOLEJKA
 

4 marzec

 

godz 7'30 mecz I - Marvin's Gdańsk - Bombers Malbork

godz 8'50 mecz II – Grizzlies Gdynia - Gryf Tczew

godz 10'10 mecz III – Wiking Elbląg - Gryf Gardeja

godz. 11'30 mecz IV – Grom Morąg - Media Team GdańskXIV KOLEJKA

11 marzec

 

godz 7'30 mecz I – Marvin's Gdańsk - Gryf Tczew

godz 8'50 mecz II – Bombers Malbork - Grizzlies Gdynia

godz.10'10 mecz III Wiking Elbląg - Media Team Gdańsk

godz 11'30 mecz IV – Gryfa Gardeja - Grom Morąg


REGIONALNA LIGA HOKEJA NA LODZIE DRUŻYN AMATORSKICHOrganizator:
UKS „Bombek” SP3,OSiR Malbork.
Miejsce rozgrywania ligi:
Lodowisko miejskie OSiR w Malborku przy ul.Mickiewicza 59.
Uczestnicy:
Media Team Gdańsk
Bombers Malbork
Marvin's Oliwa Hockey Team Gdańsk
Grizzlies Gdynia
TH Gryf Gardeja
Grom Morąg
UKS Bombek Malbork/HUKS Niedźwiadki Gdynia


Cel:
Popularyzacja rozgrywek hokejowych w regionie.

Regulamin:

W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy – amatorzy, którzy nigdy wcześniej nie uprawiali tej dyscypliny sportowej trenując w klubie zrzeszonym w PZHL i posiadający licencję zawodniczą. Wyjątkiem są byli zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat po konsultacji i zgodzie wszystkichkapitanów drużyn uczestniczących w rozgrywkach.
Spotkania będą odbywały systemem mecz – rewanż – 14 kolejek, każda z drużyn rozegra 12 meczy.
Czas meczu to 2 x 30 min bez zatrzymywania zegara. Niedozwolona jest gra z tzw. „klepki”i gra ciałem. Za nadmierną ostrość w grze (atak z tyłu,spowodowanie upadku w sytuacji „jeden na jeden”,zepchnięcie na bandę) zawodnicy będą karani 2 min lub 5 min karami. Za niesportowe zachowanie itp. sędzia może wykluczyć zawodnika z dalszej gry w meczu. Każda sytuacja, w której zawodnicy będą niesportowo zachowywali się w stosunku do siebie będą karani kolejno:2 min, 5 min lub w sytuacjach skrajnych – kara meczu. Po zdobyciu bramki przez drużynę, która grała w przewadze, „czwarty” zawodnik drużyny ukaranej powraca na lód. Zawodnik ukarany – karą meczu nie może grać w następnej kolejce – pauzuje. Za spowodowanie bójki zawodnik będzie wykluczony z dalszych rozgrywek, za udział w bójce więcej niż dwóch zawodników drużyna będzie zdyskwalifikowana, wszelkie sporne sytuacje będą rozpatrywane bezpośrednio po rozegranym meczu wspólnie z kierownikami drużyn uczestniczących w rozgrywkach.Wszelkie dyskusje, kwestionowanie decyzji w trakcie meczu z prowadzącym zawody (zawodników nie będących kapitanami drużyn) będą bezwzględnie karane 2 min/5 min lub karą meczu.
Wszelkie sytuacje sporne, które mogą wpłynąć na końcowy wynik meczu będą konsultowane z sędzią technicznym i kapitanami drużyn po zatrzymaniu czasu przez sędziego prowadzącego mecz.

Radę ligi tworzą: Sławomir Nawrocki, Adam Rozenberg, Krzysztof Podracki oraz Piotr Sadowski.
W kwestiach spornych decydować będzie organizator, rada ligi oraz kapitanowie drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Sędziowie będą prowadzili mecz zgodnie z regulaminem PZHL ze zmianami, które są niezbędne z uwagi na niepełen wymiar lodowiska i możliwościami technicznymi obiektu. Mecze będą odbywały się na lodowisku OSiR w Malborku o wymiarach 40m/20m. Podczas spotkania na lodowisku drużyna składać się będzie z 4 zawodników z pola plus bramkarz. Ilość zawodników uczestniczących/rezerwowych jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. Wyjątkiem jest udział zawodników nieletnich za zgodą rodziców, posiadający aktualne badania lekarskie przychodni sportowej, dotyczy zawodników 15+ ( rocznik 2000 i starsi).
Mecze będą odbywały się w niedzielę od godz.8'00 do 12'30. Mecz pierwszy – godz 8'00 – 9'05 (5min przerwy pomiędzy tercjami) wejście na obiekt o godz 7'30, drugi mecz – godz. 9'30– 10'35, trzeci mecz – godz 11'00 – 12'05 . Rolba wjedzie w przerwie pomiędzy meczami. Zawodnicy przebierają się w dwóch wyznaczonych szatniach (dwa zespoły w jednej szatni).

Koszt udziału w rozgrywkach – 3000 zł od drużyny - koszty związane wynajęciem i przygotowaniem lodowiska, sędziowanie, obsługa medyczna i techniczna oraz nagrody.

Wpłata zaliczki (200 zł) w nieprzekraczalnym terminie do 3 października.

Wpłata cęściowa 1/2 kwoty lub całość kosztów organizacji ligi od drużyny w terminie do dnia 15.11.2016 na konto UKS Bombek - nr konta : 34203000451110000002953240 lub bezpośrednio organizatorowi.
Nie stawienie się na meczu w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z walkowerem – 5:0.
W przypadku uczestnictwa i późniejszego wycofania się z rozgrywek kwota wpłacona organizatorowi przepada i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia lodowiska.
Jest możliwość przełożenia wcześniej ustalonego meczu w innym dniu jednak drużyna będzie musiała pokryć dodatkowe koszty związane z wynajęciem lodowiska. Drużyna, która chciałaby przełożyć mecz powinna zgłosić fakt nie później niż tydzień przed planowanym wcześniej meczem.
Lista uczestników wraz z podpisami i odpowiednim oświadczeniem przekazanym przez organizatora musi być dostarczona przed rozgrywkami. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od n/w oraz muszą być w pełni zdrowi przystępując do rozgrywek, nie ukrywają także żadnych chorób i wad, które mogą stanowić niebezpieczeństwo narażenia życia swojego i innych uczestników.
Uczestnicząc w rozgrywkach każdy z zawodników uznaje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będzie wysuwał roszczeń przeciwko organizatorowi UKS Bombek oraz OSiR jako miejsca rozgrywania zawodów jeżeli dozna strat lub uszkodzeń ciała. Organizator wyraźnie podkreśla,że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie,ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne. Oświadcza też podpisując się na liście,że jest zdrowy i posiadam wystarczające warunki kondycyjne aby uczestniczyć w rozgrywkach. W przypadku poniesionych strat przez organizatorów zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty z tym związane. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy uczestników. Nad bezpieczeństwem zawodników podczas rozgrywania meczy będzie czuwał dyplomowany ratownik medyczny. Uczestnicy rozgrywek powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub grupowo. W przypadku odniesienia kontuzji/uszczerbku na zdrowiu ( nie z winy organizatora ) poszkodowany nie będzie wyciągał roszczeń przeciwko organizatorowi zmagań. Każdy zawodnik przed meczem podpisuje oświadczenie o wystarczającym stanie zdrowia pozwalającym uczestniczyć w lidze oraz posiada ubezpieczenie indywidualne bądź grupowe, zawodnicy grają na swoją odpowiedzialność. Zawodnicy muszą przestrzegać regulamin obowiązujący na lodowisku miejskim OSiR. Osobą odpowiedzialną za kontakt z organizatorem jest kierownik zespołu lub kapitan. Mecze będą nagrywane. Organizator przypomina o zasadach Fair Play oraz sportowym zachowaniu na lodzie i poza nim,życząc świetnej zabawy. Proponowany terminarz rozgrywek:

 

I KOLEJKA
20 listopad

 

godz 8'00 mecz I - Bombers Malbork – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki    6:10

godz 9'30 - mecz II - Media Team Gdańsk – Marvin's Oliwa Gdańsk    6:6

godz.11'00 mecz III - – Grom Morąg – TH Gryf Gardeja     3:7

pauza – Grizzlies Gdynia


 

II KOLEJKA
27 listopad

 

godz 8'00 mecz I - Media Team Gdańsk – TH Gryf Gardeja

godz 9'30 - mecz II - Bombers Malbork – Marvin's Oliwa Gdańsk

godz.11'00 mecz III - Grizzlies Gdynia – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki

pauza – Grom Morąg

 


III KOLEJKA
04 grudzień

 

godz 8'00 mecz I – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki – Grom Morąg

godz 9'30 - mecz II – TH Gryf Gardeja – Grizzlies Gdynia

godz.11'00 mecz III – Bombers Malbork – Media Team Gdańsk

pauza – Marvin's Oliwa Gdańsk

 


IV KOLEJKA
11 grudzień

 

godz 8'00 mecz I - Bombers Malbork – Grom Morąg

godz 9'30 mecz II – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki – TH Gryf Gardeja

godz 11'00 mecz III - Marvin's Oliwa Gdańsk – Grizzlies Gdynia

pauza – Media Team Gdańsk


 

V KOLEJKA
18 grudzień

 

godz 8'00 mecz I – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki – Marvin's Oliwa Gdańsk

godz 9'30 mecz II - Bombers Malbork – Grizzlies Gdynia

godz 11'00 mecz III - Media Team Gdańsk – Grom Morąg

pauza – TH Gryf Gardeja

 


VI KOLEJKA
08 styczeń

 

godz 8'00 mecz I - Bombers Malbork – TH Gryf Gardeja

godz 9'30 mecz II – Marvin's Oliwa Gdańsk – Grom Morąg

godz 11'00 mecz III - Media Team Gdańsk – Grizzlies Gdynia

pauza – UKS Bombek/Niedźwiadki Gdynia

 


VII KOLEJKA
15 styczeń

 

godz 8'00 mecz I - Grom Morąg – Grizzlies Gdynia

godz 9'30 mecz II – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki - Media Team Gdańsk

godz.11'00 mecz III Marvin's Oliwa Gdańsk – TH Gryf Gardeja

pauza – Bombers Malbork

 

 

VIII KOLEJKA
22 styczeń

 

godz 8'00 mecz I – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki – Bombers Malbork

godz 9'30 mecz II - Marvin's Oliwa Gdańsk – Media Team Gdańsk

godz 11'00 mecz III – Grom Morąg – TH Gryf Gardeja

pauza – Grizzlies GdyniaIX KOLEJKA

29 styczeń

 

godz 8'00 mecz I – TH Gryf Gardeja – Media Team Gdańsk

godz 9'30 mecz II - Marvin's Oliwa Gdańsk – Bombers Malbork

godz 11'00 mecz III - UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki – Grizzlies Gdynia

pauza – Grom Morąg


 

X KOLEJKA
5 luty

 

godz 8'00 mecz I - Grom Morąg – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki

godz 9'30 mecz II - Grizzlies Gdynia – TH Gryf Gardeja

godz 11'00 mecz III – Media Team Gdańsk – Bombers Malbork

pauza – Marvin's Oliwa Gdańsk

 


XI KOLEJKA
12 luty

 

godz 8'00 mecz I - Grom Morąg – Bombers Malbork

godz 9'30 mecz II – TH Gryf Gardeja – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki

godz 11'00 mecz III – Grizzlies Gdynia – Marvin's Oliwa Gdańsk

pauza – Media Team Gdańsk

 


XII KOLEJKA
19 luty

 

godz 8'00 mecz I – Marvin's Oliwa Gdańsk – UKS Bombek/HUKS Niedźwiadki

godz 9'30 mecz II - Grizzlies Gdynia – Bombers Malbork

godz 11'00 mecz III – Grom Morąg – Media Team Gdańsk


pauza – TH Gryf Gardeja

 
REGIONALNA LIGA HOKEJA NA LODZIE DRUŻYN AMATORSKICHOrganizator: UKS „Bombek”, SP3, OSiR Malbork

Miejsce rozgrywania ligi: Lodowisko Miejskie OSiR w Malborku przy ul.Mickiewicza 59

Uczestnicy:

Media Team Gdańsk
Bombers Malbork
Marvin's Gdańsk
Grizzlies Gdynia
Orły Czersk
Grom Morąg
Białe Niedźwiedzie GdyniaCel: Popularyzacja rozgrywek hokejowych w regionieREGULAMIN


W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy – amatorzy, którzy nigdy wcześniej nie uprawiali tej dyscypliny sportowej trenując w klubie zrzeszonym w PZHL i posiadający licencję zawodniczą. Wyjątkiem są byli zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat lub tacy, którzy grali na poziomie II ligi (nie wyżej) włącznie i ich przerwa w grze na poziomie ligowym trwa co najmniej 15 lat.

Spotkania będą odbywały systemem mecz – rewanż – 10 kolejek, każda z drużyn rozegra 10 meczy. Czas meczu to 2 x 30 min bez zatrzymywania zegara. Niedozwolona jest gra z tzw. „klepki”i gra ciałem. Za nadmierną ostrość w grze (atak z tyłu,spowodowanie upadku w sytuacji „jeden na jeden”,zepchnięcie na bandę) zawodnicy będą karani 2 min lub 5 min karami. Za niesportowe zachowanie itp. sędzia może wykluczyć zawodnika z dalszej gry w meczu. Każda sytuacja, w której zawodnicy będą niesportowo zachowywali się w stosunku do siebie będą karani kolejno: 2 min, 5 min lub w sytuacjach skrajnych – kara meczu. Po zdobyciu bramki przez drużynę, która grała w przewadze, „czwarty” zawodnik drużyny ukaranej powraca na lód. Zawodnik ukarany – karą meczu nie może grać w następnej kolejce – pauzuje. Za spowodowanie bójki zawodnik będzie wykluczony z dalszych rozgrywek, za udział w bójce więcej niż dwóch zawodników drużyna będzie zdyskwalifikowana, wszelkie sporne sytuacje będą rozpatrywane bezpośrednio po rozegranym meczu wspólnie z kierownikami drużyn uczestniczących w rozgrywkach.Wszelkie dyskusje, kwestionowanie decyzji w trakcie meczu z prowadzącym zawody (zawodników nie będących kapitanami drużyn) będą bezwzględnie karane 2 min/5 min lub karą meczu. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą wpłynąć na końcowy wynik meczu będą konsultowane z sędzią technicznym i kapitanami drużyn po zatrzymaniu czasu przez sędziego prowadzącego zawody. W kwestiach spornych decydować będą kapitanowie drużyn uczestniczących wraz z organizatorem rozgrywek.

Sędziowie będą prowadzili mecz zgodnie z regulaminem PZHL. Mecze będą odbywały się na lodowisku OSiR w Malborku o wymiarach 40m/20m. Podczas spotkania na lodowisku drużyna składać się będzie z 4 zawodników z pola plus bramkarz. Ilość zawodników uczestniczących/rezerwowych jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. Wyjątkiem jest udział zawodników nieletnich za zgodą rodziców, posiadający aktualne badania lekarskie przychodni sportowej, dotyczy zawodników 15+ ( rocznik 2000 i starsi).

Mecze będą odbywały się w niedzielę od godz.800 do 1230. Mecz pierwszy – godz 800 – 905 (5 min przerwy pomiędzy tercjami) wejście na obiekt o godz 730, drugi mecz – godz. 930– 1035, trzeci mecz – godz 1100 – 1205 . Rolba wjedzie w przerwie pomiędzy meczami. Zawodnicy przebierają się w dwóch wyznaczonych szatniach (dwa zespoły w jednej szatni).

 

I KOLEJKA - 29 listopad 2015

godz 800 mecz I - Białe Niedźwiedzie - Bombers Malbork -
10:6

godz 930 - mecz II - Marvin's Gdańsk - Media Team Gdańsk – 8:1

godz.1100 mecz III - Grom Morąg - Orły Czersk – 0:5

pauza – Grizzlies Gdynia


II KOLEJKA - 6 grudzień 2015

godz 800 mecz I - Media Team Gdańsk – Orły Czersk -
6:6

godz. 930 - mecz II - Bombers Malbork – Marvin's Gdańsk - 5:8

godz. 1100 mecz III - Grizziles Gdynia – Białe Niedźwiedzie - 1:7

pauza – Grom Morąg


III KOLEJKA - 13 grudzień 2015

godz 800 mecz I – Grom Morąg - Białe Niedźwiedzie -
2:12

godz. 930 - mecz II - Grizzles Gdynia - Orły Czersk - 5:6

godz. 1100 mecz III – Bombers Malbork – Media Team Gdańsk - 6:3

pauza – Grizzles Gdynia


IV KOLEJKA - 20 grudzień 2015

godz 800 mecz I - Bombers Malbork – Grom Morąg -
8:3

godz 930 mecz II - Białe Niedźwiedzie – Orły Czersk - 10:5

godz 1100 mecz III - Marvin's Gdańsk – Grizzlies Gdynia - 4:1

pauza – Media Team Gdańsk


V KOLEJKA - 3 styczeń 2016

godz 800 mecz I - Białe Niedźwiedzie - Marvin's Gdańsk -
1:5

godz 930 mecz II - Bombers Malbork – Grizzles Gdynia - 10:2

godz 1100 mecz III - Media Team Gdańsk – Grom Morąg - 3:5

pauza - Orły Czersk


VI KOLEJKA - 10 styczeń 2016

godz 800 mecz I - Bombers Malbork - Orły Czersk -
14:2

godz 930 mecz II - Marvin's Gdańsk - Grom Morąg - 7:2

godz 1100 mecz III - Media Team Gdańsk –  Grizzlies Gdynia - 9:3

pauza – Białe Niedźwiedzie GdyniaVII KOLEJKA - 17 styczeń 2016

godz 800 mecz I - Media Team Gdańsk – Białe Niedźwiedzie -
3:11

godz 930 mecz II – Grizzlies Gdynia - Grom Morąg - 3:4

godz.1100 mecz III Marvin's Gdańsk – Orły Czersk - 12:2

pauza – Bombers Malbork
 


VIII KOLEJKA - 24 styczeń 2016

godz 800 mecz I - Bombers Malbork - Białe Niedźwiedzie –
5:6

godz 930 mecz II – Media Team Gdańsk - Marvin's Gdańsk - 2:16

godz 1100 mecz III – Orły Czersk – Grom Morąg - 4:3

pauza – Gryzzlies Gdynia


IX KOLEJKA - 31 styczeń 2016

godz 800 mecz I - Bombers Malbork - Marvin's Gdańsk -
1:5

godz 930 mecz II - Media Team Gdańsk - Orły Czersk –6:2

godz 1100 mecz III -  Gryzzlies Gdynia - Białe Niedźwiedzie – 2:10

pauza – Grom Morąg


X KOLEJKA - 7 luty 2016

godz 800 mecz I - Białe Niedźwiedzie Grom Morąg –
6:8

godz 930 mecz II - Orły Czersk - Grizzlies Gdynia – 8:2

godz 1100 mecz III – Bombers Malbork - Media Team Gdańsk - 9:4

pauza – Marvin's Gdańsk


XI KOLEJKA - 14 luty 2016

godz 800 mecz I - Białe Niedźwiedzie - Orły Czersk –
12:2

godz 930 mecz II - Grizzlies Gdynia – Marvin's Gdańsk - 2:16

godz 1100 mecz III – Bombers Malbork - Grom Morąg –mecz przełożony na 19.02.2016

pauza – Media Team Gdańsk


XII KOLEJKA - 21 luty 2016

godz 800 mecz I - Białe Niedźwiedzie - Marvin's Gdańsk –
4:8

godz 930 mecz II - Grizzlies Gdynia – Bombers Malbork - 1:11

godz 1100 mecz III – Media Team Gdańsk - Grom Morąg – 6:5

pauza – Orły Czersk
 

XIII KOLEJKA - 28 luty 2016

godz 800 mecz I - Grom Morąg – Marvin's Gdańsk -
1:9

godz 930 mecz II - Orły Czersk – Bombers Malbork - 3:15

godz 1100 mecz III – Media Team Gdańsk - Grizzlies Gdynia - 11:2

pauza – Białe Niedźwiedzie


XIV KOLEJKA - 6 marzec 2016

godz 800 mecz I - Grizzlies Gdynia – Grom Morąg

godz 930 mecz II - Media Team Gdańsk – Białe Niedźwiedzie

godz 1100 mecz III – Orły Czersk – Marvin's Gdańsk

pauza – Bombers Malbork


Uwaga :

Daty i godziny spotkań mogą ulec zmianie
Tabela po IV kolejce Regionalnej Ligii Hokeja na lodzie w Malborku ......

 

 

BOMBERS MALBORKUKS BOBEK MALBORK
OGLĄDAJ ROZGRYWKI NA ŻYWO

 


GALERIA ZDJĘĆ

Informacje dodatkowe
Pogoda
Warto zobaczyć
Kamerki Malbork
Oglądaj i słuchaj
Ogłoszenia
Wolne lokale użytkowe

na Targowisku Miejskim

w Maborku

więcej informacji pod nr tel.

55 272 30 12 wew. 25